Verzoek kredietinformatie

Kredietinformatie kan voor sommige mensen een beetje verwarrend zijn, en daarom is het nuttig om het voor het gemak even uit te splitsen. Hier is wat jij moet weten over krediet en hoe je een verzoek voor kredietinformatie kan indienen.

Wat is een kredietrapport?

Jouw kredietrapport bevat gedetailleerde informatie over jouw financiële geschiedenis, waaronder rekeningen die je hebt geopend of gesloten, hoeveel onbetaalde schulden je hebt, hoe lang je al deel uitmaakt van specifieke rekeningen, of jouw betalingen up-to-date zijn, en of er rode vlaggen zijn die wijzen op slecht financieel beheer of identiteitsdiefstal.

Verzoek kredietinformatie

Wat houdt een kredietrapport in?

Jouw kredietscore is in wezen een momentopname van hoe goed jij je kredietinformatie hebt beheerd. Het wordt berekend op basis van de gegevens in jouw rapport, dus als er fouten of problemen in het rapport staan (als iemand met een vergelijkbare naam een rekening onder zijn naam heeft, bijvoorbeeld), kan dat van invloed zijn op jouw score. Jouw score kan ook rekening houden met je inkomen en huur en hypotheek geschiedenis, evenals andere factoren zoals openbare gegevens zoals faillissementen. In het algemeen geldt: hoe hoger het cijfer (rond de 300 wordt als goed beschouwd), hoe beter je er financieel voor staat.

Hoe krijg je een kredietrapport?

De wet in Nederland bepaalt dat iedere Nederlander recht heeft op inzage in zijn persoonlijk kredietrapport. Er is geen centrale organisatie waar je dit kan aanvragen, maar het kan onder andere bij de CMBK of bij jouw bank.