omscholingstrajecten

Fabius Opleidingen is bekend vanwege de vele opleidingen op administratief gebied. Er is echter ook een groot aantal bedrijven op zoek naar omscholingstrajecten. Dat heeft ermee te maken dat zij hun personeel op een andere manier willen inzetten of het personeel voor te bereiden voor een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Bij deze omscholingstrajecten worden iets andere eisen gesteld. Bij Fabius opleidingen heeft men dat vertaald door de standaardopleidingen in een twee keer zo hoog tempo te geven en de mogelijkheid te bieden om een stage te lopen aan het einde van de opleidingen.

omscholingstrajecten

Omscholingstrajecten dubbel zo snel

Als een bedrijf zijn personeel wil laten omscholen is daar vaak haast bij geboden. Want het gaat om mensen die niet lang meer op hun huidige plek kunnen blijven. Om deze omscholingstrajecten snel te kunnen afronden worden er wekelijks twee klassikale lessen gegeven van 3 uur. Dat is dubbel zoveel als bij de standaardopleidingen van Fabius Opleidingen. Uiteraard wordt er van de cursisten gevraagd om twee dagdelen huiswerk per week te maken. Die dubbele inspanning is vrijwel nooit een probleem. Iedereen die van zo’n traject gebruik maakt is gebaat bij een snelle afhandeling. Want daarmee wordt het voor iedereen duidelijk wat het toekomstperspectief is van deze werknemers.

Omscholingstrajecten met stage

Naast de dubbele snelheid van omscholingstrajecten is er ook een mogelijkheid om aan het einde van de opleiding een stage te lopen. Dat heeft als voordelen dat de cursisten meer inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en wensen, en dat ze een CV moeten maken voor hun presentatie bij een stagebedrijf. Door de stage worden ze gedwongen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en leren zich te presenteren. Het enige nadeel van versnelde omscholingstrajecten is dat deze op slechts 19 van de 50 locaties beschikbaar zijn.